Regulamin pokoi gościnnych „Pod Giewontem"

Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 następnego dnia.

2. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia gość powinien zgłosić. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże pokoi gościnnych i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.

4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

6. Pokoje gościnne mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu pokoi gościnnych lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników pokoi gościnnych lub innych osób przebywających w pokojach gościnnych albo też w inny sposób zakłócił porządek.

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

8. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

9. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.

10. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

13. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

16. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

17. Na życzenie Gościa udzielamy informacji związanych z pobytem i podróżą.

18. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

19. Obuwie „zewnętrzne" należy zmienić na parterze po wejściu do obiektu.

20. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

21. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

22. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.

23. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Pokoje gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki.

24. Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz.

25. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z właścicielem.

26. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze u właściciela.

27. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, pokoje gościnne „Pod Giewontem" mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń właścicieli, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia pokoi gościnnych.

28. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać udo właściciela.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszych pokojach gościnnych „Pod Giewontem".